Nevzat Ak Barışmam Gayri

Nevzat Ak – Barışmam Gayri Bundan böyle nazlı nazlı yare küskünüm Kırd? hatırım? bar??mam gayar? Cümle alem gelse gelse minnet e?lese Derindir bu yara bar??mam gayr? Padi?ahın kız? gibi tahta otursan Cennet kapsında gül gibi açsan Coşkun sular gibi ça?lay? aksan

WordPress theme: Kippis 1.15