Adele Hello

Adele Hello Türkçe Çeviri

Hello, it’s me
Merhaba benim
I was wondering if after all these
Eğer tüm bunlardan sonra ise merak ediyordum
You’d like to meet, to go over everthing
Sen tanışmak istedin her şeyin üzerine giderek
They say that time’s supposed to heal ya
Onlar senin zamanında iyileşmen gerektiğini söylerler
But I ain’t done much healing
Ama ben daha fazla iyileştiremem
Hello, can you hear me?
Merhaba beni duyabiliyor musun
I’m in California dreaming about who we used to be
Yaptığımız şeyler hakkında Kaliforniya hayalleri kuruyorum
When we were younger and free
Biz genç ve özgürken
I’ve forgotten how I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
Dünyanın ayaklarımızın altından düşmeden önce Nasıl unutacağımı nasıl hissedeceğimi unuttum
There’s such a difference between us
Bizim aramızda bir fark var
And a million miles
Ve bir milyon mil
Hello from the other side
Diğer taraftan merhaba
I must’ve called a thousand times to tell you
Sana söylediğim bir milyon kez olmalıydı
I’m sorry, for everything that I’ve done
Yaptığım her şey için üzgünüm
But when I call you never seem to be home
Ama ne zaman ararsam sen beni asla evde göremeyeceksin
Hello from the outside
Dışarıdan merhaba
At least I can say that I’ve tried to tell you
En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim
I’m sorry, for breaking your heart
Kalbini kırdığım için üzgünüm
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
Ama sorun değil açıkça bir parça daha gözyaşı dökmek istemiyorum
Hello, how are you?
Merhaba nasılsın
It’s so typical of me to talk about myself
Benim hakkımda konuşman benim için çok tipik
I’m sorry, I hope that you’re well
Üzgünüm umarım daha iyisindir
Did you ever make it out of that town
Kasabanın dışına hiç çıktın mı
Where nothing ever happened?
Nerede hiç bir şey olmadı
It’s no secret
Gizem yok
That the both of us are running out of time
İkimiz arasında zaman tükeniyor
Ooooohh, anymore x3
Ohhh daha fazla yok
Anymore
Daha fazla yok

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15