Ed Sheeran Don’t Türkçe Çevirisi

Ah lahmlahlah
Ah lahmlahlah

I met this girl late last year
Bu kızla geçen yıl tanıştım

She said don’t you worry if I disappear
Dedi ki eğer kaybolursam endişelenme

I told her I’m not really looking for another mistake
Ona dedim ki gerçektem başka hata aramıyorum

I called an old friend thinking that the trouble would wait
Belayı bekleyen bir eski arkadaşı çağırdım

But then I jump right in
Ama sonra sağa zıpladım

A week later returned
Bir hafta sonra döndüm

I reckon she was only looking for a lover to burn
Hesapladım o sadece yakmak için bir aşık arıyor

But I gave her my time for two or three nights
Ama ona zamanımı verdim iki yada üç gece için

Then I put it on pause until the moment was right
Sonra doğru anda durdum onu

I went away for months until our paths crossed again
Uzağa gittim bir kaç aylık yollarımız kesişene kadar

She told me I was never looking for a friend
O bana asla bir arkadaş istemiyorum dedi

Maybe you could swing by my room around 10
Belki sallanabilirsin 10 kez odamın etrafında

Baby bring a lemon and a bottle of gin
Bebeğim bir limon getir ve bir şişe cin*

We’ll be in between the sheets until the late AM
Yaprakların arasında olacağız öğleden önceye kadar

Baby if you wanted me then you should’ve just said
Bebeğim eğer söyledikten sonra beni istediysen

She’s singing
O söylüyor

Ah lahmlahlah

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

That heart is so cold
Bu kalp çok soğuk

All over my arm
Yeniden kollarımda

I don’t wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

I told her she knows
Ona biliyor olduğunu söyledim

Take aim and reload
Nişan al ve yenile

I don’t wanna know that babe
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Ah lahmlahlah

For a couple weeks I
Bir çift hafta için ben

Only want to see her
Sadece onu görmek istiyorum

We drink away the days with a take-away pizza
Günlerce devamlı içiyoruz bir pizzayla

Before a text message was the only way to reach her
Önce bir mesaj yazdım bu ona ulaşmak için tek yol

Now she’s staying at my place and loves the way I treat her
Artık o bende kalıyor ve ona davranışımı seviyor

Singing out Aretha
Bağırarak Aretha söylüyor

All over the track like a feature
Yeniden takip ediyor düet yapar gibi

Never want to sleep I guess that I don’t want to either
Asla uyumak istemiyorum bunu, tahmin ettim, Bende istemiyorum

But me and her we make money the same way
Ama ben ve o aynı şekilde para kazanıyoruz

Four cities, two planes the same day
Dört şehir, İki uçak aynı gün

Those shows have never been what it’s about
Bu gösteriler bunun hakkında hiç yapılmamıştı

But maybe we’ll go together and just figure it out
Ama belki birlikte gideceğiz ve sadece anlayacağız

I’d rather put on a film with you and sit on the couch
Bir film koyardık seninle ve kanepeye otururduk

But we should get on a plane
Ama uçağa binmeliyiz

Or we’ll be missing it now

Yada ıskalayacağız bunu artık

Wish I’d have written it down
Yazıya dökmeyi diliyorum

The way that things played out
Bu şeyler oynayış şeklimiz

When she was kissing him
O onu öptüğünde

How? I was confused about
Nasıl? Bunun için endişelendim

She should figure it out while I’m sat here singing
Burada söylerken o anlamalıydı

Ah lahmlahlah

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

That heart is so cold
Bu kalp çok soğuk

All on’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

That heart is so cold
Bu kalp çok soğuk

All over my arm
Yeniden kollarımda

I don’t wanna know that babe
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

I told her she knows
Ona biliyor olduğunu söyledim

Take aim and reload
Nişan al ve yenile

I don’t wanna know that babe
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Ah lahmlahlah

“Knock knock knock” on my hotel door
“Tık Tık Tık” hotel kapım (çalıyor)

I don’t even know if she knows what for
O ne için biliyor bilmiyorum bile

She was crying on my shoulder
Omzumda ağlıyordu

I already told ya
Sana söylemiştim zaten

Trust and respect is what we do this for
Bunun için yaptığımız dürüstlük ve saygı

I never intended to be next
Asla gelecekteki olmaya yönelmedim

But you didn’t need to take him to bed that’s all
Ama senin onu yatağa atmaya ihtiyacın var, hepsi bu

And I never saw him as a threat
Ve hiç görmedim onla bişey yaptığını

Until you disappeared with him to have sex of course
Onla sevişmek için kaybolana kadar

It’s not like we were both on tour
İkimizin turda olduğuna benzemiyor

We were staying on the same fucking hotel floor
Biz aynı lanet hotel katında kalıyorduk

And I wasn’t looking for a promise or commitment
Ve özür veya itiraf etmedim

But it was never just fun and I thought you were different
Ama bu asla eğlenceli olmadı ve farklı olduğunu düşündüm

This is not the way you realize what you wanted
Bu senin farkına varma şeklin değil

It’s a bit too much, too late if I’m honest
Bu biraz fazla, dürüstlük için çok geç

All this time God knows I’m singing
Bütün bu zaman Tanrı biliyorum söylüyorum

Ah lahmlahlah

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

That heart is so cold
Bu kalp çok soğuk

All over my arm
Yeniden kollarımda

I don’t wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Don’t fuck with my love
Dalga geçme aşkımla

I told her she knows
Ona biliyor olduğunu söyledim

Take aim and reload
Nişan al ve yenile

I don’t wanna know that babe
Bunu bilmek istemiyorum bebeğim

Ah lahmlahlah

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15