Rihanna Sexuality Türkçe Çevirisi

Rihanna Sexuality Türkçe Çevirisi

I Want Your…
Istiyorum…

Sex-ua-lity
Cin-sel-liğini

I See You
Seni Görüyorum

What You Wanna Do?
Ne Yapmak Istiyorsun?

Lets Break The Rules
Hadi Kuralları Kıralım

Sex-ua-lity
Cin-sel-lik

You Wanna Go Down
Aşağı Gitmek Istiyorsun

Drive All Through My Town
Şehrin Tümünü Başından Sonuna Kadar Turla

Till I Make That Sound
O Sese Kadar Yapacağım

Ohh

Sex-ua-lity
Cin-sel-lik

Now Don Be Shy
Şimdi Utangaç Olma

You Know I Want To Lie
Bilirsin, Yalan Söylemeyi Severim

Please Dont Hide Your Sex-ua-lity
Cin-sel-liğini Gizleme Lütfen

Baby Lets Go
Hadi Bebeğim

Loose All Self-control
Tüm Kontrolünü Serbest Bırak

If You Wanna My Sex-ua-lity
Cin-sel-liğimi Istersen

You Want Me
Beni Istiyorsun

Then Make A Move,
O Zaman Bir Hamle Yap,

Come Show Me
Gel Göster Bana

Just You Can Go
Sadece Gidebildiğin Yer

Im Ready Youre Ready, Too
Hazırım Hazırsın, çok Fazla…

So Come With Me Tonight, Boo
Bu Yüzden Bu Gece Benimle Gel, Yuhala

Boy Show Me (yeah)
Oğlum Göster Bana (yeah)

Whats Youre Fantasy?
Fantazin Ne?

To Let Me See Your Sex-ua-lity (sexuality)
Bana Bırak, Cin-sel-liğine Bak (cinsellik)

Your Body, Want On Top Of Me
Vücudun, Beni Aşmak Istiyorsun

Then Just Release You Sex-ua-lity
O Zaman Sadece Cin-sel-liğini Serbest Bırak

I Wanna See You Baby (sexuality)
Seni Görmek Istiyorum Bebeğim (cinsellik)

I Want Your Sex-ua-lity
Cin-sel-liğini Görmek Istiyorum

I Want Your Sex-ua-lity
Cin-sel-liğini Görmek Istiyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15