Sagopa Kajmer Analiz

Sagopa Kajmer – Analiz

Kralın elleri nasır ve yelleri soğuk günün ve belleri kırık dünün ve gözleri donuk çocuk ve
selleri yıkar evim,
Duvarlarım buruk içim ve pilleri bitik kalplerin yönleri kayıp ara,
Yıllatılm?? senelerin nöbetçileri değil miyiz ?
Gardiyan da bendim, hakimin de kendisi ve hapse teslim edilen huzurun gırtla??n? ben
kestim,
Katil oldum ?irretinden müebbetim hürriyete,
Bu kül tablas? kaçıncı kez yatt? sigara altına,
Söyle her nefeste kaç adım yana?tım tahtıma,
Neferin nefesi manevi ve her maneviyatta cesareti sakladın ve cebine tıktın,
B?kıktın, halden anlamazlar ordusuyla aynı yere tıkıktın ah,
Sancılarına karşı sen yıkıktın, hep bakıktın akibetine dürbünle,
Sürgüne kakıktın, analiz her bedende ayrı ruhtu,
Sen kayıptın, evvelindir mahremin ve örtü örttüm üstüne ve Tanrı,
Sanr? çekti gözüne bir kalemde gelecek ekti,
Körpe kalbim zorba düştü, torba doldu bin yalanla kin ü?ü?tü,
Din bozuldu, kin doluydu tin hududu bin bıçakla harp ya?and?,
Sin gömüldü in içine, yaramı tuzla sıvadı her melek ve bin (sagopa) çile,
Gözümün içine i?neler batırd? bu felek,
Analiz ettim her günahta bir kelek,
Not aldım (red) not edildi,
Özrü diledim reddedildi,
Ya?adım yanıldım resmedildi,
Günahın payın? buldum..

Analiz ettim kimler arkasında kinler ve inlerin karanlığında güneşi kim bekler ve geride
kalan o dünler kime gülümser,
Kime iyimser, kime kötümser,
Yarının bugünden çıkar? ne ve analiz ettim her duada gerçeğin bir payın? buldum,
Kudretinde puslu kişilik ayıplar? ve düşene tekme atan o insan kayıplar?,
Çıkara dayal?, pahal? zamanın harcanıs?,
Bugünün yarından çıkar? ne ?

Anlamakt? zor olan ki kolaya kaçmak alınmakt? herşeye,
Ben asl? buldum, ya?l? kalbin pasl? kör durumda ilac? oldum,
Hep kiracı kaldım verilen her de?erde hanc? durdum,
Yıkılan her güvende yolcu düştüm, ü?üdüm yalnızlarda,
Yıldızımla karaya düstüm, sanc? buldum,
Yankıland? bin acımda her sesim ve analiz ettim,
Kimsesizdi ruhum ki kimselerdi,
Kimsesizler hilesizdi tüm görüntüler ve her seferde gerçeğin bir payın? buldum,
Yorgun oldum, sorgum bitti,
Durdum baktım ya?ma etti Tanrı tüm ganimetleri,
Riya rüyalar anlatıld? gere?i yoktu,
Martavalla avunan oldu insanoğlu,
Çukura gömdü arzuların?,
Tüm günahlarıyla onure etti yalnızlar da garibe düştü,
Ayak yürür, atar yürek,
Zaman çatar gömer kürek ve her bilek dü?er yere,
Okka yüzlüm yara bere,
Korku bir tüfek ufak tefek,
Felekse avc? gözü pek,
Analiz ettim,
Sen tek, hep yek…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15