Sagopa Kajmer Bağdat

Sagopa Kajmer – Bağdat

Sizleri ölen sayısız insan için 3 dakikalık Saygı duruşuna davet ediyorum.

Mermi icad oldu mertlik bozuldu
ve merhumlar evin duvarında meçhul Gazi.
Mayın ?ehit Taburu,
Mayısta kan yağmuru,
düşman uyku mahmuru,
dünya kin maduru,
solum da katliam, nerede sa? duyu?

Mevzileri nöbet alan Fevziler Feyz alamadan Fethettiler Ahireti,mektuplar? kayıp, cinayet
ayıp ve kültürler bombaland?, kimse sallamad?, Bağdat ateş aldı??nda kalbim vurgun yedi,
güneş do?udan battı. Mumlarınız? yakın, yorgun düştü uçaklar, tebessüm etti tüm sanıklar,
Tanklar? tanımlar tanıklar, yanıklarla dolu topraklar, karamparça bulutlar ve savaş! Yava?
ölüm kaderinin hız kayna??, tela? pazar?, can kumar?, çıkar savaşlar?, B52’ler yarıda kesti
pi?en a?lar? ve dünya kan deryas?, geleceğin bedeli pahal?, duygular yamal?, suçu gelin
etseler de kimse güvey girmeyecek, bilirim bu Tarih de?i?ecek ve Tekerrüre dayal? imha
Tarihçesi, kurak sevgi bahçesi suya hasret.

Topalla gezen aksamak öğrenir,
abanın Kadri yağmurda bilinir ve
hatıra silinir
Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz
ama Bağdat bombalanır.[bbummmm]
( yoo Sagopa K. Kuvvet Mira )

Topalla gezen aksamak öğrenir,
abanın Kadri yağmurda bilinir ve hatıra silinir
( Sagopa Kajmer, Hey Sago hadi ).
Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz ama Bağdat bombalanır.[buuummm] ( yoo
Sagopa K. )

Kazanılan her Madalyon, mayın tarlasındaki Piyon Askeri Reyona bir şampiyon sıfatıyla
koydu bir Galon Kurşun, Hü?u derbeder. Tur?u geçmişler ve savaşta Gazi bebekler,
tekler
kalbimin at??? ve ekler günbatımından ?afa?a doğru süre gelen kanlı iklimler. Psikolojisi
kaybolan bitkisel ya?amlar, ?deolojisi kuyularda saklı ta?bakan kanayan yaraların
Ortado?usundan Güneş battı ve bu şarkının 3Le?i olmalı Bir’Le?’mi? o milletler sorgulamal?,
bir’le?’mi? Amerika yılanlar? çıngırakl?, amacında yalanları ve kitle imha Dolarlar? 24 Beat’te
tenha Hiphoplar?. Kinimin Raple yansıyan olu?umlar?, Kanunlar? kelepçelemeli ve elemeli
eli Zaferi simge edeni ve Eylemini bar??a saklayan her bireyi.

Topalla gezen aksamak öğrenir,
abanın Kadri yağmurda bilinir
hatıra silinir
Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar olmaz ama Bağdat bombalanır. [buummm]( yoo
Sagopa K. Kuvvet Mira )

Topalla gezen aksamak öğrenir,
abanın Kadri yağmurda bilinir
hatıra silinir( Sagopa Kajmer, Hey Sago hadi ). Ana gibi Yar olmaz, Bağdat gibi Diyar
olmaz ama Bağdat bombalanır.[bummm] ( yoo Sagopa K. )

Hey hadi, hadi söyle, hadi söyle. Kimin ya??yaca??na kim karar veriyor? Kimin ölüce?ine
kim karar veriyor? Bu savaş anlamsız. Bana bakın burda duruyorum ve üstüme tek bir
kurşun bile gelmiyor. Bir tane bile gelmedi Neden!?! Peki neden hepsinin ölmesi
gerekiyor? Burda durabiliyorum görüyorsunuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15