Sagopa Kajmer Manzumu Mazlum Dinledi

Karma çevre kozmopolit, fiiller kozmopolitik, seçilmi254; elçilerdik buraya nakledildik hepimiz, bir elin nesiyiz. Emre dayal253;
yamal253; jön hayatlar içerisinde itaatin emanetindeyiz biz, biz kimiz? Zilimizi birisi çalar ve ad253;m253;z253; sesleniriz bir elin nesiyiz. S253;radan i254;ler için bekledi240;im o s253;ral253; kuyruklar kaç can ald253;? Emekli bitkin halde çok emekledi ve ambülans yeti254;emedi ve vahime kritik terkedildik, trafik laçka olsa dahi, ölümler karizmatik bak bey amca… Ad253;ma dikkat et… 222;akam yok… Rap ilmine hicivi Tanr253; ekledi ve Sagonun dili hiç sekmedi, ermedim, ye254;ermeyen bir çiçe240;im, ülkemin saraylar253;nda kaç beyinsiz izledim, komikti sözleri, yapay mitingleri ka240;253;da ba240;l253; kalarak halka sesleni254;leri ,egzotik vaatlerinde bir grams253;z gerçe240;i
Ey dilim yard253;m et bu 254;ark253; uzun…
S253;rt253;mdaki yaralar da, bedenim üstünde buzun
Ve kaymakta son yoku254;u ve ac253; verir bedenime h253;zla tuzun yakar onca e254;ilen de254;iklerimi
Gölgesi da240;lara kaz253;nd253; ruzun manzumu mazlum dinledi.
Vekili kendini asamam253;254;lar253;n dokunulmaz abideleri, tonlarca ses telinin i254;levsizli240;i, yatakta inleyen na240;meleri, yürütülemeyen i254;lerin sonunda yürüye bilir mi ileri cennetim? Merak etme ben sana kenetim… Bu ya254;253;ma kadar o sand253;240;a bir reyimle girmedim. 221;nsan253; insan yapan dü254;ünce, hür demokratik bir sahne, buras253; ülke, ben vatanda254;, dü254;ünebilirim pek tabii ki. Dilime morfin etki etmez, kalemim sinsi, suçlu ellerim. Ben rap’erken bo254;al253;r253;m, sizi teperken yoku254;a ç253;kar253;m (küheylan…)Dilim sert, rapim mert o kadar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yardım

WordPress theme: Kippis 1.15